1. Όροι

By accessing the website at https://www.wrpsa.com, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on World Rock Paper Scissors Association’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
χρησιμοποιούν τα υλικά για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)?
attempt to decompile or reverse engineer any software contained on World Rock Paper Scissors Association’s website;
αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά? ή
μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by World Rock Paper Scissors Association at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Αποποίηση ευθυνών

Τα υλικά για την World Rock Paper Scissors Association’s website are provided on an ‘as is’ basis. World Rock Paper Scissors Association makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
Περαιτέρω, World Rock Paper Scissors Association does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η World Rock Paper Scissors Association or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on World Rock Paper Scissors Association’s website, even if World Rock Paper Scissors Association ή ένα World Rock Paper Scissors Association εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Accuracy of materials

Τα υλικά που εμφανίζονται στην World Rock Paper Scissors Association’s website could include technical, typographical, or photographic errors. World Rock Paper Scissors Association does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. World Rock Paper Scissors Association may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However World Rock Paper Scissors Association does not make any commitment to update the materials.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

World Rock Paper Scissors Association has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by World Rock Paper Scissors Association of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Τροποποιήσεις

World Rock Paper Scissors Association may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Ontario, Canada and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.

Η WORLD ROCK PAPER SCISSORS ASSOCIATION

Εγράφη