Παρουσίαση Προϊόντος

Show off the fact that you are a Professional Rock Paper Scissors Player! These stickers are printed on durable, high opacity adhesive vinyl which makes them perfect for regular use, as well as for covering other stickers or paint. The high-quality vinyl ensures there are no bubbles when applying the stickers.

• Υψηλή αδιαφάνεια ταινία που είναι αδύνατο να δει μέσω
• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες
• Durable vinyl, perfect for indoor use
• Πυκνότητα 95μ

Don’t forget to clean the surface before applying the sticker.